Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Suomi
Suomi
Valitse kieli
Pikahaku
VAROITUS

PEGI-sivuston hakusivu on tarkoitettu vanhemmille ja interaktiivisten ohjelmien aikuisikäisille ostajille.

Tämän sivun ainoa tarkoitus on antaa heille tietoa tietyn pelin sisällöstä ja siitä, minkä ikäisille peli soveltuu.

Sivu ei ole tarkoitettu alaikäisille, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Ymmärrän tämän varoituksen ja haluan jatkaa.
Olen alle 18-vuotias. Haluan palata kotisivulle.
FAQ
Onko sinulla ikäluokitusta koskevia kysymyksiä? Meillä on niihin vastaukset. Lue lisää...
Tietoja ja lukuja
Tiesitkö tämän?
Pelit kehittävät luovuutta ja vuorovaikutustaitoja, ja niillä voi olla merkittävä rooli sosiaalisessa ja älyllisessä kehityksessä.

Pelit voivat opettaa käyttämään teknologiaa ja kasvattavat kiinnostusta tieto- ja viestintätekniikkaan.

Pelit edellyttävät lapsilta sääntöjen ja ohjeiden noudattamista ja voivat siten kehittää heidän itsekuriaan ja itsenäistä ajattelukykyään.

Pulmapelien, lautapelien ja seikkailupelien avulla pelaajat voivat opetella strategista suunnittelua ja ongelmanratkaisutapoja.
Pelien avulla voidaan parantaa pienten lasten hienomotoriikkaa ja tilan hahmotuskykyä, ja niistä voi olla apua henkilöille, joilla on fyysisiä vammoja.

”Tutkimuksissa on selvitetty, minkälaisia taitoja lapset voivat oppia peleistä. Tarkastelu on painottunut visuaalisen huomiokyvyn, reaktionopeuden, kognitiivisten taitojen, kuten avaruudellisen hahmotuskyvyn tai strategisen ajattelun, suunnittelukyvyn tai olettamusten testaamisen kaltaisiin taitoihin (Durkin ja Barber, 2002). Pelissä menestyäkseen pelaaja joutuu käsittelemään tietoa nopeasti ja tekemään ratkaisuja lyhyessä ajassa, ja tästä taidosta voi olla hyötyä myös tosielämässä (Taylor, 2006). Aikuisilla videopelien pitkäaikaisen käytön on puolestaan havaittu parantavan visuaalista hahmotuskykyä (Green ja Bavelier, 2003, 2006). Videopelejä voitaisiin käyttää apuna esimerkiksi joustavuuden (kyky siirtyä toimintatavasta toiseen) ja käyttäytymistä säätelevän ehkäisyn (kyky olla reagoimatta sopimattomalla tavalla) kehittämisessä lapsilla. Se vaikuttaisi merkittävästi heidän kykyynsä säädellä omaa ajatteluaan ja käyttäytymistään, joka on yksi lapsuuden kehityshaasteista. Myös siitä voi olla lapsille suurta hyötyä. Videopeleihin liittyy muitakin mahdollisia etuja, sillä ne voivat vapauttaa mielikuvitusta, laajentaa näkemystä, poistaa pelkoja ja kehittää minäkuvaa (Jones, 2002). On monia mahdollisia alueita, joilla peleihin sisältyvää myönteistä potentiaalia voitaisiin hyödyntää lasten henkisen ja fyysisen terveyden edistämisessä ja kasvatuksessa”.

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, s. 154–156
Pelit voidaan sisällyttää lähes mihin tahansa koulujen opetussuunnitelman osa-alueeseen aina matematiikasta yhteiskuntatieteisiin ja kieliopintoihin.
Uutiset
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Lisää...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Lisää...