Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Eesti
Eesti
Valige keel
Kiirotsing
HOIATUS

PEGI Interneti-lehekülje otsingulehekülg on mõeldud lapsevanematele ja interaktiivse tarkvara täiskasvanutest ostjatele.

Käesoleva lehekülje ainus eesmärk on anda neile teavet mängu sisu ja vanuselise sobivuse kohta.

Lehekülg ei ole mõeldud alaealistele ja seda ei või kasutada ühelgi muul eesmärgil.
Mõistan seda hoiatust ja soovin jätkata.
Olen alla 18-aastane ja soovin pöörduda tagasi avalehele.
FAQ
Kas Teil on küsimusi vanusepiirangute kohta? Meil on vastused. Lugege lisaks...
Teave PEGI kohta
Mida PEGI tähised tähendavad?
PEGI vanusepiirangu tähis pannakse mängupakendi esi- ja tagaküljele ning see tähistab ühte järgmistest vanuseastmetest: 3, 7, 12, 16 ja 18. Vanusepiirang on alaealiste kaitsmise eesmärgil usaldusväärseks viiteks mängu sisu sobivuse kohta teatud vanuserühmale. Vanusepiirangu määramisel ei võeta arvesse mängu raskusastet ega selle mängimiseks vajalikke oskusi.
PEGI 3
Sellise reitinguga mängude sisu loetakse sobivaks kõigile vanuserühmadele. Vägivalla kujutamine on koomilises kontekstis mõningal määral lubatud (Bugs Bunny või Tommy ja Jerry multikates tavaliselt esineval kujul). Laps ei tohiks seostada ekraanikangelast reaalse elu tegelastega – kõik tegelased peaksid olema täielikult väljamõeldud. Mängus ei tohiks olla helisid või pilte, mis võiksid tõenäoliselt väikest last ehmatada või hirmutada. Keelekasutus ei tohiks mängus olla vulgaarne.
PEGI 7
Sellesse kategooriasse võib lugeda sobivaks kõik mängud, mis üldjuhul sobiksid piiranguga 3, kuid mis sisaldavad mõningaid potentsiaalselt hirmutavaid stseene või helisid.
PEGI 12
See vanusekategooria hõlmab videomänge, milles laps võib kokku puutuda pisut otsesemat laadi vägivallaga, tingimusel, et vägivald on suunatud väljamõeldud tegelastele, või varjatuma vägivallaga, tingimusel, et see on suunatud inimesesarnastele tegelastele või äratuntavatele loomadele, samuti videomänge, milles laps puutub kokku pisut otsesema alastiolekuga. Vulgaarne keelekasutus peab selle kategooria puhul olema mõõdukas ega tohi sisaldada seksuaalseid vandesõnu.
PEGI 16
Sellist piirangut kasutatakse siis, kui vägivalla (või seksuaaltegevuse) kujutamine sarnaneb reaalses elus esinevaga. Selle vanusepiiranguga tähistatud filmid võivad sisaldada äärmuslikuma vulgaarsusega keelekasutust, tubaka ja narkootikumide tarvitamist ning kuritegelike tegevuste kujutamist.
PEGI 18
Täiskasvanuid tähistavat reitingut kasutatakse siis, kui vägivalla tase küündib staadiumini, kus selle kujutamine on jõhker ja/või kujutatakse teatud liiki vägivallale iseloomulikke elemente. Jõhkrat vägivalda on kõige raskem määratleda, sest paljudel juhtudel võib selle mõistmine olla väga subjektiivne. Üldiselt võib aga jõhkraks vägivallaks liigitada sellise vägivalla kujutamise, mis tekitab vaatajas jälestustunde.
Pakendi tagaküljel esitatud tähised viitavad peamistele põhjustele, miks on mängule määratud teatav vanusepiirang. Erinevaid tähiseid on kaheksa: vägivald, vandumine, hirm, narkootikumid, seks, diskrimineerimine, hasartmängud ja veebipõhine mängimine koos teiste mängijatega.
Vandumine
Mängus esineb vandumist
Diskrimineerimine
Mängus kujutatakse diskrimineerimist või mäng sisaldab materjali, mis võib sellele õhutada
Narkootikumid
Mäng viitab narkootikumide kasutamisele või kujutab seda
Hirm
Mäng võib olla väikelastele ehmatav või hirmutav
Hasartmäng
Mäng õhutab või õpetab hasartmänge mängima
Seks
Mängus kujutatakse alastiolekut ja/või seksuaaltegevust või seksuaalseid vihjeid
Vägivald
Mängus kujutatakse vägivalda
Veebipõhiselt
Mängu on võimalik mängida veebipõhiselt
Uudised
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Lisa...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Lisa...