Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Eesti
Eesti
Valige keel
Kiirotsing
HOIATUS

PEGI Interneti-lehekülje otsingulehekülg on mõeldud lapsevanematele ja interaktiivse tarkvara täiskasvanutest ostjatele.

Käesoleva lehekülje ainus eesmärk on anda neile teavet mängu sisu ja vanuselise sobivuse kohta.

Lehekülg ei ole mõeldud alaealistele ja seda ei või kasutada ühelgi muul eesmärgil.
Mõistan seda hoiatust ja soovin jätkata.
Olen alla 18-aastane ja soovin pöörduda tagasi avalehele.
Mängu otsing
Kui soovite teada, milline vanusepiirang on teatavale mängule määratud, saate selle hõlpsasti leida PEGI andmebaasist. Lugege lisaks...
FAQ
Korduma kippuvad küsimused
Mis on PEGI ja miks see loodi?
PEGI süsteem annab lapsevanematele ja lastega tegelejatele üksikasjalikke soovitusi mängude sisu sobilikkuse kohta vanuserühmade lõikes, tehes seda vanusepiirangud väljendavate tähiste ja sisu kirjeldavate tähistega mängupakenditel. Üleroopaline mänguteabe süsteem (PEGI – Pan-European Game Information) loodi selleks, et asendada olemasolevad riiklikud vanusepiirangute süsteemid ühtse süsteemiga, mis on identne enamikus Euroopa riikides.
Kuidas mänge hinnatakse?
PEGI süsteemi raames kasutatakse sisu deklareerimise vormi ja mängude läbivaatamist selleks, et määrata iga mängu jaoks kindlaks sobiv PEGI vanusepiirang. Kõigepealt täidab mängu väljaandja veebipõhise deklareerimise vormi, mis saadetakse süsteemi haldurile. Seejärel vaadatakse täidetud küsimustik läbi ning seda kasutatakse mängu sisu kontrollimise alusena. PEGI sisu deklaratsioonil on suur jõud, sest täielik ülevaade mängu sisust on vaid mängu väljatöötajatel ja väljaandjatel. See ülevaade võimaldab halduril keskenduda mängu nendele osadele või aspektidele, mis vanusepiirangut kõige tõenäolisemalt mõjutavad. See on tõusam ja usaldusväärsem viis kui see, et haldurid püüavad hinnapiirangu alusena terve mängu läbi mängida (eeldusel, et see on võimalik).
Millistele kriteeriumidele piirang tugineb?
PEGI süsteem töötati välja Euroopas kasutusel olnud hindamissüsteemide alusel ning neile tuginevalt. Süsteemi toetavad enamik liitunud liikmesriikide valitsusasutusi. Hindamisvormi koostamisse ja hindamissüsteemi kujundamisse on olnud kaasatud paljud erinevad teadlased, tarbijad ja sidusrühmad, et see süsteem vastaks liikmesriikide erinevatele kultuurinormidele ja hoiakutele.
Kas hinnatakse ka raskusastet või kvaliteeti?
Ei, vanusepiirangu määramisel ei võeta arvesse mängu raskusastet ega selle mängimiseks vajalikke oskusi. PEGI süsteem annab teavet mängu sobivuse kohta alaealiste kaitsmise seisukohast. Vanusepiiranguga 3 mäng võib olla lapse jaoks liiga raske. Seetõttu soovitame mängu raskusastme kindlakstegemiseks alati pakendil olevate mängu sisu puudutavate andmetega tutvuda.
Kust ma leian teavet mängu sisu kohta?
Mängu sisu kirjeldavate tähistega on võimalik tutvuda mängu pakendil. On olemas ka spetsiaalsed mänguajakirjad ja -veebisaidid, mis sisaldavad mängude tutvustusi, arvustusi, nende paremusjärjestust ja uudiseid kõige uuemate mängude kohta. Veebisait www.gamespot.com on vaid üks paljudest näidetest.
Kes mängude vanusepiiranguid kontrollib?
PEGI süsteemi haldavad Hollandi audiovisuaalse meedia klassifitseerimise instituut (NICAM) ja videostandardite nõukogu (VSC). Staažika ja kõrgelt tunnustatud instituudina on NICAMil pikaaegsed kogemused audiovisuaalse materjali hindamisel ning instituut andis nõu ka PEGI süsteemi väljatöötamisel.

NICAM vaatab läbi vanusepiirangut 3 ja 7 kandvad mängud ning VSC vaatab läbi vanusepiirangut 12, 16 ja 18 kandvad mängud. Tarbijad, kes vanusepiiranguga nõus ei ole, võivad kaebuse esitamiseks halduriga ühendust võtta.
Kas kõigil mängudel on PEGI piirang?
Olgugi et PEGI puhul on tegemist isereguleeruva süsteemiga, kannab iga Microsofti, Nintendo ja Sony mängukonsoolide jaoks mõeldud mäng PEGI vanusepiirangut, samuti kannavad vanusepiirangut kõik Euroopa ja Ameerika väljaandjate arvutimängud. Mängude jaemüüjad nõuavad tavaliselt, et müüdavatel toodetel oleks PEGI tähis, ja seega on väga harukordsed juhused, kus müügil on ilma PEGI tähiseta mäng.
Kas jaemüüjad peavad piirangut arvesse võtma?
PEGI piirangusüsteem on vabatahtlik. Vaid mõnes riigis on olemas süsteemi toetavad õigusaktid. Teistes seevastu suhtuvad mängude jaemüüjad oma ettevõttepoliitikas sellesse tavaliselt niisama hästi kui kohustuslikku süsteemi. Me julgustame avalikkust alati teavitama poejuhatajaid sellest, kui poe töötajad ilmselgelt vanusepiiranguid eiravad.
Mida ma saan teha, kui ma vanusepiiranguga nõus ei ole?
Arvestades, et PEGI süsteem on kavandatud selliselt, et see areneb pidevalt, hindame väga kõrgelt teie märkusi või kaebusi süsteemi kohta, või PEGI määratavate vanusepiirangute kohta.

Väljaandjate või avalikkuse kaebused piirangute suhtes, mida haldaja ei saa lahendada, vaatab läbi sõltumatu kaebuste nõukogu. Sellesse nõukogusse kuuluvad lastekaitsespetsialistid ja psühholoogid, aga ka üldisemalt ühiskonna erinevate valdkondade esindajad. Kaebuste nõukogu otsus vanusepiirangu kohta on lõplik ja nõukogu sõltumatu koosseis tagab kaebuse õiglase ja järjekindla läbivaatamise. Kaebusi vanusepiiranguga seotud teemadel saab esitada alljärgneva veebisaidi kaudu.
Kas mängud mõjutavad lapsi?
Videomängude mõju uuringutes on keskendutud peamiselt vägivalla teemale. Avaldatud on mitmeid uuringuid, kuid kuni tänapäevani puuduvad tõendid selle kohta, nagu põhjustaks vägivaldsete videomängude mängimine mängijatel pikaajalist või püsivat agressiivsuse või vägivaldsuse suurenemist.
Allikad:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Kui palju võib laps arvuti- ja videomänge mängida?
Arvestades, et iga laps on erinev, ei ole ka mingit kindlat reeglit. Mängimisega iseenesest ei kaasne konkreetseid terviseriske. See on vaba aja harrastus, täpselt nagu raamatute lugemine või televiisori vaatamine. Arvestades, et arvutimängimisel kasutab mängija silmi, soovitame tavaliselt järgida alljärgnevaid soovitusi:
- mängige alati hästi valgustatud ruumis,
- tehke korrapäraseid pause,
- ärge mängige tundide kaupa, ükskõik kui põnev mäng ka ei oleks,
- hoidke enda ja ekraani vahel nõutavat miinimumdistantsi.
Mis on PEGI Online?
PEGI Online on PEGI süsteemi täiendus. PEGI Online’iga liitumisel peavad ettevõtted hakkama järgima PEGI Online’i tegevusjuhendit, mis tähendab seda, et nad haldavad oma toodete veebipõhiseid mänge vastutustundlikul moel. Vastutasuks saavad nad loa kasutada registreeritud PEGI Online’i logo kui kvaliteeditunnistust.
Mis vahe on PEGI piirangusüsteemil ja PEGI Online’il?
PEGI vanusepiirangute süsteemiga väljastatakse luba kasutada konkreetset vanusepiirangutähist ja sisu kirjeldavat tähist teatud platvormil oleva konkreetse toote puhul. PEGI Online’i logo seevastu viitab sellele, et ettevõtte tegevuspõhimõtetes ollakse veebipõhiste mängude puhul pühendunud alaealiste kaitsmisele. PEGI Online’i logo viitab selliste ettevõtete võrgustikule, mis täidavad PEGI Online’i turvakoodeksi nõudeid.
Miks on PEGI Online’i logo ka mängupakenditel?
PEGI Online’i logo kasutamine täiendava sümbolina pakendi tagaküljel on kohustuslik siis, kui veebipõhise mängu andmed on PEGI hindamisküsimustikus ära toodud. Lapsevanemad ja teised tarbijad leivad täiendavat teavet veebipõhise mängimise ja sellega seotud ohtude kohta veebisaidilt www.pegionline.eu.
Uudised
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Lisa...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Lisa...