Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Eesti
Eesti
Valige keel
Kiirotsing
HOIATUS

PEGI Interneti-lehekülje otsingulehekülg on mõeldud lapsevanematele ja interaktiivse tarkvara täiskasvanutest ostjatele.

Käesoleva lehekülje ainus eesmärk on anda neile teavet mängu sisu ja vanuselise sobivuse kohta.

Lehekülg ei ole mõeldud alaealistele ja seda ei või kasutada ühelgi muul eesmärgil.
Mõistan seda hoiatust ja soovin jätkata.
Olen alla 18-aastane ja soovin pöörduda tagasi avalehele.
FAQ
Kas Teil on küsimusi vanusepiirangute kohta? Meil on vastused. Lugege lisaks...
Faktid ja arvud
Kas teadsite, et ...
mängud suurendavad loovust ja koostööoskust ning mängivad olulist rolli sotsiaalses ja intellektuaalses arengus.

mängud võivad aidata inimestele tehnoloogiat tutvustada ja soodustada huvi side- ja infotehnoloogia vastu.

arvestades, et mängud nõuavad lastelt reeglite täitmist ja juhiste järgimist, võivad need suurendada laste enesedistsipliini ja iseseisvust.

mosaiikpildid, lauamängud, seiklus- ja otsimismängud võimaldavad mängijatel arendada oma strateegilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskusi.
mänge on võimalik kasutada selleks, et arendada väikelaste peenmotoorikat ja ruumilisi oskusi, ning neil on omad eelised füüsilise puudega mängijate jaoks.

„Uuritud on seda, milliseid oskusi lapsed mänge mängides omandavad. Uuringutes on keskendutud nägemistähelepanule, reaktsiooniajale, selliste kognitiivsete oskuste arengule nagu ruumitaju või strateegiline mõtlemine, planeerimine või hüpoteeside kontrollimine (Durkin and Barber, 2002). Mängijad peavad edu saavutamiseks teavet kiiresti töötlema ning ka kiiresti mõtlema ning sellest võib reaalses elus kasu olla (Taylor, 2006). Täiskasvanute puhul on tõendeid selle kohta, et nägemistajuga seotud oskused paranevad pikaajalise märulivideomängude mängimise tulemusel (Green and Bavelier, 2003, 2006) … Videomänge võiks kasutada selliste oskuste nagu paindlikkus (võime lülituda ühelt ülesandelt teisele), käitumispiirangute kehtestamine (võime hoida end tegemast midagi ebasobivat) arendamiseks lastes. See mõjutaks märkimisväärselt nende võimet reguleerida omaenda mõtteid ja käitumist, mis on üks lapsepõlves läbitavaid arenguväljakutseid, ning sellest võiks lastel palju kasu olla … Videomängudel on ka teisi potentsiaalseid kasutegureid, kuna nad pakuvad võimaluse avardada kujutlusvõimet ja avastada teisi maailmu, ületada hirme ja kujundada oma identiteeditunnet (Jones, 2002). On palju selliseid valdkondi, kus mängudel võiks olla suur positiivne potentsiaal laste vaimse ja füüsilise tervise jaoks ning hariduse jaoks tervikuna.”

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, p 154-156
mänge on võimalik integreerida peaaegu kõigisse koolide õppekavade valdkondadesse, alustades matemaatikast ning lõpetades ühiskonnaõpetuse ja keeltega.
Uudised
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Lisa...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Lisa...