Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Eesti
Eesti
Valige keel
Kiirotsing
HOIATUS

PEGI Interneti-lehekülje otsingulehekülg on mõeldud lapsevanematele ja interaktiivse tarkvara täiskasvanutest ostjatele.

Käesoleva lehekülje ainus eesmärk on anda neile teavet mängu sisu ja vanuselise sobivuse kohta.

Lehekülg ei ole mõeldud alaealistele ja seda ei või kasutada ühelgi muul eesmärgil.
Mõistan seda hoiatust ja soovin jätkata.
Olen alla 18-aastane ja soovin pöörduda tagasi avalehele.
FAQ
Kas Teil on küsimusi vanusepiirangute kohta? Meil on vastused. Lugege lisaks...
Teave PEGI kohta
Milline on hindamisprotsess?
Enne mängu iga versiooni väljalaskmist täidavad mängutootjad veebipõhise sisu hindamise ja deklareerimise vormi. Vormi esimene osa käsitleb juriidilisi sätteid teatavates Euroopa riikides.
  • Mängu väljaandja täidab seejärel vormi teise osa, milles tuleb hinnata mängu sisu ja mängus sisalduvat vägivalla, seksi ja muud laadi tundliku visuaalse materjali või audiomaterjali osakaalu.
  • Deklareeritud sisu põhjal määrab PEGI esialgse vanusepiirangu koos sisu kirjeldavate tähistega, mis viitavad sellele, miks mängule just selline vanusepiirang on määratud.
  • PEGI haldurile (NICAM või VSC sõltuvalt mängule esialgu antud vanusepiirangust) saadetakse hindamiskomplekt, mis sisaldab kogu vajalikku teavet ja kõiki materjale, mida on vaja selleks, et kontrollida PEGI kriteeriumidele tuginedes esialgset vanusepiirangut.
  • Mängu väljaandjale antakse seejärel litsents, mis lubab tal vanusepiirangu tähist koos selle juurde kuuluva(te) mängu tähis(t)ega kasutada.