Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Dansk
Dansk
Vælg sprog
Kviksøgning
ADVARSEL

Søgemaskinen på PEGI's websted er forbeholdt forældre og voksne købere af den interaktive software.

Siden har alene til formål at oplyse om et bestemt spils indhold og aldersmærkning.

Den er ikke beregnet til mindreårige og må ikke anvendes til andre formål.
Jeg har forstået denne advarsel og ønsker at fortsætte.
Jeg er under 18 og ønsker at gå tilbage til startsiden.
FAQ
Har du spørgsmål vedrørende aldersmærkningen? Vi har svarene. Læs mere...
Om PEGI?
Nævn og udvalg
PEGI Styrelsesråd
Mens NICAM og VSC er uafhængige organisationer, som tildeler PEGI-mærkningerne, så er PEGI et selvregulerende system. Det nye styrelsesråd er kernen i hele systemet. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige drift af PEGI efter anvisninger fra styrelsesrådet. Styrelsesrådet udgøres af repræsentanter for; PEGI-brugere (spiludgivere), PEGI-kontrollører (producenter af spillekonsoller), fortalere for PEGI (nationale handelsstandsforeninger) samt repræsentanter fra PEGIs rådgivende udvalg og PEGIs ekspertgruppe. Styrelsesrådets sammensætning sikrer, at der er korrekt tilsyn, mens PEGIs selvregulerende styrke bevares.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI Rådgivende udvalg
Det rådgivende udvalg har til opgave at lave anbefalinger, således at en given udvikling på nationalt samt europæisk plan kommunikeres og afspejles i PEGI-systemet og adfærdskodekset. Det rådgivende udvalg giver de lande, der anvender PEGI, et talerør. På samme måde er det vigtigt, at myndighederne i PEGI-landene er på højde med og involverer sig i PEGI. Med det rådgivende udvalg sikres denne gensidige strøm af informationer. Medlemmerne af det rådgivende udvalg udpeges for en 2-årig periode. De rekrutteres primært fra eksperter i PEGI-landene og arbejder som som psykologer, mediespecialister, embedsmænd og juridiske rådgivere med viden om beskyttelse af mindreårige i Europa.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI Ekspertgruppe
Med det rådgivende udvalgs stigende fokus på repræsentation fra de enkelte lande har det været vigtigt ikke at miste netværket af tekniske eksperter, som har været en vigtig rådgivningskilde over for PEGI gennem årene. I løbet af 2009-10 udvides ekspertgruppen med specialister og akademikere inden for medier, psykologi, klassifikation, jura, teknologi, onlinespil med mere. De vil fortsat rådgive PEGI, så der tages hensyn til den teknologiske udvikling, udviklingen af indholdet samt anbefalinger fra det rådgivende udvalg, styrelsesrådet eller forhold, der synliggøres gennem klageproceduren.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Klagenævn
Klagenævnet består af en række uafhængige eksperter, inden for beskyttelse af mindreårige, fra forskellige europæiske lande. Hvis der modtages en klage fra en forbruger eller udgiver vedrørende mærkningen af et spil, og det ikke lykkes PEGI-administratoren at opnå enighed gennem diskussion, udredning eller forhandling, kan klageren formelt anmode klagenævnet om at mægle. Tre medlemmer af nævnet indkaldes for at behandle klagen og træffe en afgørelse. Udgivere, der benytter PEGI-systemet, er bundet af klagenævnets afgørelse. De er derfor forpligtet til at foretage de nødvendige afhjælpninger og, såfremt der er tale om manglende overholdelse, underlagt de sanktioner, som kodekset foreskriver.
Members [29 KB]
Kriterieudvalg
Kriterieudvalget er et underudvalg i PEGI Ekspertgruppen. Dets opgave er at tilpasse og redigere PEGI-spørgeskemaet og de underliggende kriterier, så der tages hensyn til den teknologiske udvikling, udviklingen af indholdet samt anbefalinger fra det rådgivende udvalg, ekspertgruppen eller forhold, der synliggøres gennem klageproceduren.
Juridisk udvalg
Da PEGI er et frivilligt system, fungerer det sideløbende med og er underlagt eksisterende, national lovgivning, uanset om denne forbyder bestemt indhold, eller der oprettes obligatoriske klassifikationssystemer. Det juridiske udvalgs rolle er at rådgive ISFE i forbindelse med ændringer i deltagerlandenes nationale lovgivning, som kan have indflydelse på det frivillige aldersmærkningssystem.
Overholdelsesudvalg
Overholdelsesudvalget har ansvaret for at sikre overholdelsen af PEGI-adfærdskodeksets bestemmelser, herunder klagenævnets afgørelser. Overholdelsesudvalget består af ti medlemmer, hvoraf fem er udgivere og fem udpeges fra det rådgivende udvalg.

Enforcement Committee Rulings 2011:
Nyheder
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mere...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mere...