Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Dansk
Dansk
Vælg sprog
Kviksøgning
ADVARSEL

Søgemaskinen på PEGI's websted er forbeholdt forældre og voksne købere af den interaktive software.

Siden har alene til formål at oplyse om et bestemt spils indhold og aldersmærkning.

Den er ikke beregnet til mindreårige og må ikke anvendes til andre formål.
Jeg har forstået denne advarsel og ønsker at fortsætte.
Jeg er under 18 og ønsker at gå tilbage til startsiden.
FAQ
You have questions about age rating? We have the answers. Læs mere...
Om PEGI
PEGI OK-mærket
Mange websteder og onlinetjenester indeholder små spil, og for at kunne dække dette hurtigvoksende segment blev PEGI OK-mærket lanceret. Når et lille onlinespil mærkes "PEGI OK", betyder det, at spillet kan spilles af alle aldersgrupper, da indholdet ikke er af en upassende karakter.

PEGI OK-mærket :

Administratoren/udbyderen af et websted eller en spilleportal har tilladelse til at bruge PEGI OK-mærket, hvis vedkommende på forhånd har erklæret over for PEGI, at det pågældende spil ikke indeholder materiale, som kræver en formel klassificering.
Hvis et spil skal have PEGI OK-mærket, må det IKKE indeholde følgende:
vold
seksuel aktivitet eller seksuelle hentydninger
nøgenhed
stødende sprog
gambling
reklame for eller brug af stoffer
reklame for alkohol eller tobak
skræmmende scener
Hvis et spil indeholder et af ovennævnte elementer, skal spillet aldersmærkes i henhold til PEGI-standardmærkningssystemet. Spillet modtager herefter en PEGI-mærkning (3, 7, 12, 16 eller 18), som består af et aldersmærke samt tilhørende indholdsbeskrivelse(r). Det samme gør sig gældende, såfremt et spil kan hentes ned på en forbrugers computer.

Har du spørgsmål til PEGI OK-mærket, eller har du oplevet, at PEGI OK-mærket er brugt på en forkert måde på et websted? I så fald kan du kontakte PEGI-administrationen ved hjælp af formularen på dette websted:
Nyheder
RSS-Feed