Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Dansk
Dansk
Vælg sprog
Kviksøgning
ADVARSEL

Søgemaskinen på PEGI's websted er forbeholdt forældre og voksne købere af den interaktive software.

Siden har alene til formål at oplyse om et bestemt spils indhold og aldersmærkning.

Den er ikke beregnet til mindreårige og må ikke anvendes til andre formål.
Jeg har forstået denne advarsel og ønsker at fortsætte.
Jeg er under 18 og ønsker at gå tilbage til startsiden.
FAQ
Har du spørgsmål vedrørende aldersmærkningen? Vi har svarene. Læs mere...
Om PEGI?
Hvad betyder mærkerne?
PEGI-aldersmærkerne står på for- og bagsiden af emballagen og indikerer følgende aldersgrupper: 3, 7, 12, 16 og 18. De giver en pålidelig indikation af egnetheden af spillets indhold med relation til beskyttelse af mindreårige. Aldersmærkningen tager ikke hensyn til spillets sværhedsgrad eller de færdigheder, der kræves for at spille det.
PEGI 3
Indholdet af spil med dette mærke anses for egnet til alle aldersgrupper. Der accepteres nogen vold i komisk sammenhæng (typisk de former for vold, der forekommer i f.eks. Snurre Snup eller Tom og Jerry). Barnet må ikke associere figurerne på skærmen med levende figurer – der må udelukkende være tale om fantasifigurer. Spillet må ikke indeholde lyde eller billeder, der kan skræmme mindre børn. Der må ikke forekomme stødende sprog.
PEGI 7
Spil, der normalt mærkes som 3, men som indeholder scener eller lyde, der kan virke skræmmende, kan betragtes som egnet i denne kategori.

PEGI 12
Under denne alderskategori hører videospil, der viser vold af en mere livagtig karakter mod fantasifigurer og/eller vold af mindre livagtig karakter mod menneskelignende figurer eller genkendelige dyr, samt videospil der viser nøgenhed i en noget mere livagtig form. Eventuelt stødende sprog accepteres i mild grad, men må ikke indeholde seksuelle kraftudtryk.
PEGI 16
Denne mærkning anvendes, når gengivelsen af vold (eller seksuel aktivitet) når et niveau, som ligner det, de unge oplever i det virkelige liv. Unge i denne aldersgruppe forventes at kunne håndtere mere ekstremt, stødende sprog, begreber som brug af tobak og stoffer samt gengivelse af kriminelle aktiviteter.
PEGI 18
Voksenklassificeringen anvendes, når niveauet af vold når et stadie, hvor der afbildes grov vold og/eller elementer af specifikke typer vold. Grov vold er næsten umulig at definere, da vurderingen i mange tilfælde er subjektiv, men kan generelt klassificeres som afbildning af vold, som fremkalder en følelse af væmmelse hos den, der betragter det.
Beskrivelser på bagsiden af emballagen angiver hovedårsagerne til, at et spil har fået det pågældende aldersmærke. Der er otte beskrivelser: vold, stødende sprog, skræmmende, stoffer, sex, diskrimination, gambling og onlinespil med andre.
Stødende sprog
Spillet indeholder stødende sprog
Diskrimination
Spillet indeholder scener eller materiale, som kan virke diskriminerende eller opfordre til diskrimination
Stoffer
Spillet refererer til eller viser brugen af stoffer
Skræmmende
Spillet kan virke skræmmende eller angstfremkaldende på mindre børn
Gambling
Spillet opfordrer til eller underviser i pengespil
Sex
Spillet viser nøgenhed og/eller seksuelle handlinger eller henvisninger hertil
Vold
Spillet indeholder voldelige episoder
Online
Spillet kan spilles online
Nyheder
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mere...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mere...