Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Dansk
Dansk
Vælg sprog
Kviksøgning
ADVARSEL

Søgemaskinen på PEGI's websted er forbeholdt forældre og voksne købere af den interaktive software.

Siden har alene til formål at oplyse om et bestemt spils indhold og aldersmærkning.

Den er ikke beregnet til mindreårige og må ikke anvendes til andre formål.
Jeg har forstået denne advarsel og ønsker at fortsætte.
Jeg er under 18 og ønsker at gå tilbage til startsiden.
Find et spil
Hvis du ønsker at vide hvilken klassifikation et bestemt spil er blevet givet, så kan den nemt findes i PEGI-databasen. Læs mere...
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er PEGI, og hvorfor blev det oprettet?
PEGI-systemerne giver forældre og andre med ansvar for børn udførlige retningslinjer, hvad angår spilindholds egnethed til forskellige aldersklasser i form af mærker og beskrivelser på spillenes emballage. PEGI (Pan-European Game Information) blev oprettet for at erstatte eksisterende, nationale aldersklassificeringssystemer med ét, identisk system til brug i det meste af Europa.
Hvordan klassificeres spillene?
PEGI anvender en kombination af onlineklassifikation og gennemgang af spillene til at finde frem til det rette PEGI-mærke til de enkelte spil. Som udgangspunkt udfylder spillets udgiver en onlineformular, som sendes til systemets administrator. Den udfyldte formular gennemgås og anvendes som grundlag for kontrol af spillets indhold. PEGIs brug af indholdsklassifikation er en betydelig styrke, da kun udvikler/udgiver har et fyldestgørende overblik over indholdet i spillet. Overblikket gør det muligt for administratoren at fokusere på afsnit eller aspekter i spillet, som med stor sandsynlighed vil påvirke mærkningen. Dette er mere effektivt og pålideligt, end hvis administratorer forsøgte sig med at spille hele spillet igennem (hvis muligt) som udgangspunkt for mærkningen.
Hvilke kriterier baseres mærkningerne på?
PEGI-systemet blev udviklet og baseret på eksisterende klassifikationssystemer i Europa og støttes af hovedparten af de relevante medlemsstaters regeringsorganer. For at forskellige kulturelle standarder og normer i medlemsstaterne kunne tilgodeses, deltog en lang række akademikere, forbrugere og andre interessegrupper i udarbejdelsen af vurderingsformularen og udformningen af organisationen.
Vurderes også sværhedsgraden og kvaliteten?
Nej, mærkningen tager ikke hensyn til spillets sværhedsgrad eller de kvalifikationer, der kræves for at spille et spil. PEGI informerer kun om et spils egnethed med henblik på beskyttelse af mindreårige. Et spil mærket 3 kan være for vanskeligt for et barn at spille. Vi anbefaler derfor, at oplysningerne om spillets indhold på pakken altid læses, for at fastslå spillets sværhedsgrad.
Hvor finder jeg oplysninger om et spils indhold?
Beskrivelserne af et spils indhold findes på emballagen. Der findes desuden særlige spiltidsskrifter og -websteder med scener fra spillet, anmeldelser, vurderinger og nyheder om de seneste spil. www.gamespot.com er blot et af mange eksempler.
Hvem kontrollerer mærkningerne?
NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media) og VSC (Video Standards Council) administrerer PEGI-systemet. NICAM, der har eksisteret længe og er et velanset institut med mange års erfaring inden for klassifikation af audiovisuelt materiale, var rådgiver ved udviklingen af PEGI-systemet.

NICAM kontrollerer spil med aldersmærkningerne 3 og 7, mens VSC kontrollerer spil med aldersmærkningerne 12, 16 og 18. Hvis man som forbruger er uenig i en aldersmærkning, kan man kontakte administratoren og indgive en klage.
Er alle spil PEGI-mærket?
Selvom PEGI er et selvregulerende system, er alle spil fra såvel Microsoft-, Nintendo- og Sony-spilkonsoller som alle PC-spil fra de store europæiske og amerikanske udgivere PEGI-mærket. Spilforhandlerne kræver normalt, at deres produkter er mærket af PEGI, og det er derfor usædvanligt at finde et spil, som ikke er mærket af PEGI.
Skal forhandlerne tage hensyn til mærkningerne?
PEGI-mærkningssystemet er et frivilligt system. Det er kun lovpligtigt i et par lande. I andre lande betragtes PEGI imidlertid stort set som obligatorisk og indgår i næsten alle spilforhandlernes virksomhedspolitikker. Vi opmuntrer offentligheden til altid at informere butiksledelsen, såfremt deres medarbejdere åbenlyst tilsidesætter aldersmærkningen.
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke er enig i en mærkning?
Da PEGI er designet med henblik på konstant udvikling, sætter vi pris på kommentarer til eller klager over systemet eller de mærkninger, det giver.

Klager over mærkninger fra udgivere eller offentligheden, som ikke kan løses af de instanser, der administrerer ordningen, behandles af et uafhængigt klagenævn. Dette nævn omfatter eksperter inden for beskyttelse af børn, psykologi samt mere generelt af repræsentanter for et bredt udsnit af samfundet. Klagenævnets beslutning vedrørende en aldersmærkning er endelig, og den uafhængige sammensætning af nævnet sikrer en fair og ensartet kendelse. Klager over mærkningsspørgsmål kan fremsendes via dette websted.
Påvirkes børn af spil?
Undersøgelser af videospillenes påvirkning har primært fokuseret på vold. Der er offentliggjort utallige undersøgelser, men der er ingen beviser for, at det at spille voldelige videospil på langt sigt eller permanent giver anledning til stigende aggressivitet eller voldelighed.
Sources:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Hvor længe må et barn spille?
Børn er forskellige, så der er ingen fast regel. Det at spille udgør som sådan ikke nogen egentlig sundhedsrisiko. Det er en fritidsaktivitet som at læse en bog eller se fjernsyn. Da det involverer brugen af synet, anbefaler vi generelt følgende retningslinjer:
- Spil altid i et rum med god belysning
- Hold jævnligt pause
- Spil ikke i timevis – uanset hvor fristende det måtte være.
- Hold en minimumafstand til skærmen.
Hvad er PEGI Online?
PEGI Online er et supplement til PEGI-systemet. Når de har tilmeldt sig PEGI Online skal virksomhederne underskrive et adfærdskodeks for således at tilkendegive, at de håndterer deres produkters onlinespilfunktioner på en ansvarlig måde. Til gengæld får de licens til at bruge et registreret PEGI Online-mærke som "kvalitetsmærke".
Hvad er forskellen mellem PEGI-mærkningssystemet og PEGI Online?
PEGI-aldersmærkningssystemet udsteder licenser til at bruge et specifikt aldersmærke og en beskrivelse til et bestemt produkt på en bestemt platform. PEGI Online-mærket viser derimod, at virksomheden har en politik til beskyttelse af mindreårige i forbindelse med onlinespil. Det viser, at virksomheden indgår et netværk, der overholder kravene i PEGI Onlines sikkerhedskodeks.
Hvorfor vises PEGI Online-mærket også på spillenes emballage?
Brugen af PEGI Online-mærket som en yderligere beskrivelse på bagsiden af emballagen er obligatorisk, når der er oplysninger om onlinespilfunktioner på PEGI-spørgeskemaet. Forældre og andre forbrugere kan få yderligere oplysninger om onlinespil og relaterede risici på www.pegionline.eu.
Nyheder
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mere...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mere...