Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Dansk
Dansk
Vælg sprog
Kviksøgning
ADVARSEL

Søgemaskinen på PEGI's websted er forbeholdt forældre og voksne købere af den interaktive software.

Siden har alene til formål at oplyse om et bestemt spils indhold og aldersmærkning.

Den er ikke beregnet til mindreårige og må ikke anvendes til andre formål.
Jeg har forstået denne advarsel og ønsker at fortsætte.
Jeg er under 18 og ønsker at gå tilbage til startsiden.
FAQ
Har du spørgsmål vedrørende aldersmærkningen? Vi har svarene. Læs mere...
Om PEGI?
Hvordan foregår mærkningsprocessen?
Inden udgivelse af et spil udfylder udgiveren en onlineformular med en vurdering af spillets indhold. Første del af formularen omhandler juridiske bestemmelser i visse europæiske lande.
  • Udgiveren udfylder derefter anden del af formularen, som omhandler en vurdering af spillets indhold, idet der tages højde for tilstedeværelsen af vold, sex og andet følsomt visuelt eller audiovisuelt indhold.
  • Afhængigt af det erklærede indhold tildeler PEGI et foreløbigt aldersmærke samt beskrivelser af indholdet, der angiver, hvorfor spillet har fået tildelt det pågældende aldersmærke.
  • PEGI-administratoren (NICAM eller VSC afhængigt af den foreløbige tildelte aldersmærkning) modtager en kontrolpakke med oplysninger og materiale med henblik på at foretage en ekstra kontrol af, hvorvidt det foreløbige aldersmærke overholder PEGI-kriterierne.
  • Derefter udstedes der en licens til udgiveren med tilladelse til at bruge aldersmærkelogoet samt den eller de til spillet hørende indholdsbeskrivelser.