Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Dansk
Dansk
Vælg sprog
Kviksøgning
ADVARSEL

Søgemaskinen på PEGI's websted er forbeholdt forældre og voksne købere af den interaktive software.

Siden har alene til formål at oplyse om et bestemt spils indhold og aldersmærkning.

Den er ikke beregnet til mindreårige og må ikke anvendes til andre formål.
Jeg har forstået denne advarsel og ønsker at fortsætte.
Jeg er under 18 og ønsker at gå tilbage til startsiden.
FAQ
Har du spørgsmål vedrørende aldersmærkningen? Vi har svarene. Læs mere...
Om PEGI?
Ejer og administratorer
ISFE
PEGI-systemet er skabt af og tilhører ISFE (Interactive Software Federation of Europe), som er hjemhørende i Belgien. ISFE blev oprettet i 1998 for at varetage den interaktive softwaresektors interesser over for EU og internationale institutioner. ISFE har betroet den daglige ledelse og udviklingen af systemet til en uafhængig enhed kaldet PEGI S.A., som er en almennyttig organisation med et socialt fokus.

Der er yderligere oplysninger på: www.isfe.eu
NICAM
NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media) er en af de to uafhængige instanser, som administrerer systemet på vegne af PEGI. NICAMs opgaver omfatter kontrol af spil med mærkningen 3 og 7 i henhold til PEGI-kriterierne, uddannelse, arkivering af PEGI-spil samt udstedelse af PEGI-licenser.

Der er yderligere oplysninger på: www.nicam.cc
VSC
VSC (Video Standards Council) er den anden PEGI-administrator og er hjemhørende i Storbritannien. VSC kontrollerer spil med højere aldersmærkninger – 12, 16 og 18 – i henhold til PEGI-kriterierne. VSC blev oprettet som en almennyttig organisation med henblik på at udvikle og overvåge overholdelsen af regelsæt til højnelse af standarden inden for video- og computerspilbranchen. VSC-medlemsskaren omfatter alle branchens sektorer og repræsenterer på detailsiden over 10.000 butikker i Storbritannien.

Der er yderligere oplysninger på: www.videostandards.org.uk
Nyheder
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mere...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mere...