Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Čeština
Čeština
Zvolte jazyk
Rychlé vyhledávání
UPOZORNĚNÍ:

Vyhledávač webových stránek PEGI je určen pro rodiče a plnoleté zákazníky interaktivního softwaru.

Výhradním účelem této stránky je poskytnout jim informace o obsahu a věkové vhodnosti určité hry.

Není určena pro nezletilé a nesmí být použita k žádným jiným účelům.
Rozumím tomuto upozornění a chci pokračovat.
Je mi méně než 18 let a chci se vrátit na domovskou stránku.
FAQ
Máte dotazy ohledně věkového hodnocení? My máme odpovědi. Přečtěte si více...
Fakta a čísla
Hry a vzdělávání
Vzdělávání
V celém světě se učitelé stále více zajímají o možné využití počítačových a videoher jako podpory výuky mladých lidí. Současné studie ukazují, že během hry jsou děti zaujaté učebními aktivitami, které jsou komplexnější, než většina formálních školních úkolů.
Dovednosti
Dokonce i hry bez vzdělávacího účelu vyžadují po hráčích učenlivost. Hry jsou komplexně adaptivní a nutí hráče k rozvíjení dovedností. Výzkumníci zdokumentovali mnoho pozitivních dopadů, z nichž bychom mohli jmenovat například socio-emocionální, kognitivní a fyzický rozvoj dětí, jakož i zdokonalování jemné a hrubé motoriky, koordinaci rukou a zraku, kreativitu, pozornost a mechanismy řešení problémů.
Sociální interakce
Lidé si často myslí, že hraní je samotářská aktivita. Realita je zcela jiná. Děti jen zřídka hrají samy, většina konzolí je koncipována pro více hráčů. Dva až čtyři hráči mohou hrát společně na jedné konzoli, ale více a více her dovoluje hráčům hrát s ostatními online a tím pádem rychle roste počet internetových herních komunit. Sociální interakce těchto her může hráče spojovat.
Pro více informací:
Dorothy E. Salonius-Pasternak and Holly S. Gelfond, The next level of research on electronic play: potential benefits contextual influences for children and adolescents
Alessandro Antonietti & Barbara Colombo, The Effects of Computer-Supported Learning Tools: A Bi-circular Bi-directional Framework
Mark Griffiths, The Therapeutic Value of Video Games
BECTA - Emerging technologies for learning: www.becta.org.uk