Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Čeština
Čeština
Zvolte jazyk
Rychlé vyhledávání
UPOZORNĚNÍ:

Vyhledávač webových stránek PEGI je určen pro rodiče a plnoleté zákazníky interaktivního softwaru.

Výhradním účelem této stránky je poskytnout jim informace o obsahu a věkové vhodnosti určité hry.

Není určena pro nezletilé a nesmí být použita k žádným jiným účelům.
Rozumím tomuto upozornění a chci pokračovat.
Je mi méně než 18 let a chci se vrátit na domovskou stránku.
FAQ
Máte dotazy ohledně věkového hodnocení? My máme odpovědi. Přečtěte si více...
Rady
Hry a zdraví
Hraní je to odpočinková aktivita a nezpůsobuje žádné přímé ohrožení zdraví. Je ale interaktivní než čtení knih nebo sledování televize. Jelikož zahrnuje použití zraku, obecně doporučujeme hráčům dodržovat tyto pokyny:
Vždy hrajte v dobře osvětlené místnosti
Dělejte pravidelné přestávky
Nehrajte hru celé hodiny, ať je jakkoli podmanivá
Dodržujte minimální vzdálenost od obrazovky
Je možné, aby se mé dítě stalo závislé na hrách?
Na hraní videoher nemůže vzniknout fyzická závislost. Děti hrají hry, protože je mají rády a některé je mají rády více. Hrajíce videohry, mohou přestat vnímat okolí (stejně jako při sledování filmu nebo televize).

Více informací o « závislosti »: Mark Griffiths a Mark Davies, „Does videogame addiction exist?“
Může násilí ve videohrách ovlivnit chování mého dítěte?
Neexistuje důkaz, že hraní videoher může dlouhodobě způsobit zvýšení agresivity nebo násilí. Výzkum, zda videohry podněcují násilí, se soustřeďuje na krátkodobé efekty a není konzistentní. Aby vaše dítě nehrálo hry s násilným obsahem, dodržujte přesně věkový rating hry.

Více informací viz.:
- Raymond Boyle a Matthew Hibberd, „Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People“, Stirling Media Research Institute, březen 2005
- Simon Egenfeldt-Nielsen a Jonas Heide Smith, „Playing With Fire? How do computer games affect the player? ” Zpráva pro Media Council for Children and Young People, září 2003
- Freedman (Jonathan L.), „Evaluating the Research on Violent Video Games“, Department of Psychology, University of Toronto.
Může hraní způsobit epilepsii?
Ne. Vyčerpávající výzkumy shledaly, že epilepsie nemůže být způsobená hraním videoher. Malé množství lidí, kteří trpí fotoepilepsií však může dočasně zjistit, že jsou v tomto stavu při hraní videohry. Avšak zážitky při sledování televize, diskotéky, nebo dokonce sledování světla blikajícího mezi stromy, může přinést týž pocit.
Pro více informací:
Novinky
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Více...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Více...