Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Čeština
Čeština
Zvolte jazyk
Rychlé vyhledávání
UPOZORNĚNÍ:

Vyhledávač webových stránek PEGI je určen pro rodiče a plnoleté zákazníky interaktivního softwaru.

Výhradním účelem této stránky je poskytnout jim informace o obsahu a věkové vhodnosti určité hry.

Není určena pro nezletilé a nesmí být použita k žádným jiným účelům.
Rozumím tomuto upozornění a chci pokračovat.
Je mi méně než 18 let a chci se vrátit na domovskou stránku.
Vyhledat hru
Chcete-li znát hodnocení konkrétní hry, snadno ji můžete najít v databázi PEGI. Přečtěte si více...
FAQ
Často kladené otázky
Co je PEGI a proč byl vytvořen?
Systém PEGI poskytuje rodičům a pečovatelům detailní doporučení ohledně věkové vhodnosti obsahu hry ve formě věkové nálepky a popisky obsahu na obalu hry. PEGI (Pan-European Game Information) byl vytvořen, aby nahradil existující národní věkový rating jednotným systémem, identickým ve většině Evropy.
Jak jsou hry klasifikovány?
K určení odpovídajícího PEGI ratingu pro každou hru využívá PEGI prohlášení o obsahu spolu s recenzí dané hry. Nejdříve vydavatel vyplní online deklarační formulář, který je zaslán administrátorovi systému. Vyplněný formulář je poté zrevidován a použit coby podklad pro kontrolu obsahu hry. Fakt, že PEGI disponuje prohlášením o obsahu je silnou stránkou PEGI, protože obsah hry zná dokonale pouze její vývojář a vydavatel. Tento přehled umožňuje administrátorovi soustředit se na úseky nebo aspekty hry, které budou zřejmě mít největší dopad na rating. Jde o účinnější a spolehlivější metodu, než jakou představuje snaha administrátorů hrát celou hru (za předpokladu, že je to možné) a hodnotit ji pouze na základě této zkušenosti.
O jaká kritéria se rating opírá?
PEGI byl vytvořen na základě existujících ratingových systémů v Evropě a je podporován většinou vládních agentur členských zemí. Široká škála akademiků, spotřebitelů a dalších skupin je zapojena do vytváření posudkového formuláře a vytváření organizace tak, aby byly respektovány různé kulturní standardy a přístupy mezi členskými státy.
Je klasifikována rovněž úroveň obtížnosti nebo kvality?
Ne, rating nebere v úvahu úroveň obtížnosti ani dovednosti potřebné pro hru. PEGI pouze podává informaci o vhodnosti hry ve smyslu ochrany dětí. Hra označená PEGI 3 může být příliš těžká pro dítě. Doporučujeme tudíž přečíst si detaily o obsahu hry na obalu a zjistit tak úroveň obtížnosti.
Kde najdu informaci o obsahu hry?
Popisy obsahu hry mohou být na obalu. Jsou též specializované herní časopisy a webová místa, která poskytují popis, hodnocení a známkování her, novinky o posledních hrách. www.gamespot.com je pouze jeden z mnoha příkladů.
Kdo kontroluje rating?
Adminstrátorem PEGI je Nizozemský institut pro klasifikaci Audiovizuálních médií (NICAM) a Rada pro video standardy (VSC). Jakožto dlouhodobě fungující institut, NICAM má mnoho let zkušeností s ratingem audiovizuálního materiálu a poskytoval rady během tvorby schématu PEGI.

NICAM reviduje hry pro věkovou kategorii 3 a 7 let zatímco VSC pro 12, 16 a 18 let. Spotřebitelé, kteří nesouhlasí s ratingem, se mohou obrátit na administrátora a podat stížnost.
Mají všechny hry PEGI rating?
Ačkoliv je systém PEGI samoregulační, je systémem PEGI hodnocena každá hra pro herní konzole Microsoft, Nintendo i Sony a také každá PC hra od hlavních evropských a amerických vydavatelů. Maloobchodní prodejci her obvykle vyžadují, aby produkty, které prodávají, byly označeny nálepkou PEGI, a díky tomu se dá hra, která nemá nálepku PEGI, najít jen velmi zřídka.
Musí prodejci brát rating úvahu?
Ratingový systém PEGI je dobrovolný systém. Je založen na legislativě několika málo zemí. V dalších zemích je považován za virtuálně mandatorní prakticky všemi prodejci v jejich firemní politice. Podněcujeme veřejnost, aby oznámila prodejce, jehož zaměstnanci zřetelně ignorují rating.
Co mohu dělat, pokud nesouhlasím s ratingem?
PEGI je vytvořeno tak, aby se konstantně vyvíjelo, takže si velmi ceníme vašeho komentáře, nebo stížnosti na ratingy, které provádí.

Stížnosti na rating vznesené vydavateli nebo veřejností, které nemůže řešit administrátor, budou vyslyšeny nezávislými členy Rady pro stížnosti. Tato rada je tvořena experty na ochranu dětí a psychologii a obecněji, representanty širokého spektra společnosti. Rozhodnutí Rady o věkovém ratingu je konečné a nezávislé složení Rady zajišťuje nestranné a konsistentní rozhodování. Stížnosti v záležitosti ratingu mohou být podány přes webové místo.
Mají hry vliv na děti?
Výzkum vlivu videoher je zaměřen na násilí. Mnoho studií bylo publikováno, ale dodnes není důkaz, že hraní videoher způsobuje mezi hráči dlouhodobé zvýšení agresivity nebo násilí.
Zdroje:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Jak dlouho může dítě hry hrát?
Jelikož každé dítě je jiné, neexistuje fixní pravidlo. Hraní nezpůsobuje specifická zdravotní rizika. Je to aktivita volného času, jako čtení knih nebo sledování televize. Protože klade nároky na zrak, uvádíme tyto obecné pokyny:
- Vždy hrajte v dobře osvětlené místnosti
- Dělejte pravidelné přestávky
- Nehrajte hru celé hodiny ať je jakkoli podmanivá
- Dodržujte minimální vzdálenost od obrazovky
Co je PEGI online?
PEGI Online je dodatek k systému PEGI. Před vstupem do PEGI Online musí společnosti podepsat kodex chování a tak dát na vědomí, že spravují herní vlastnosti svých online produktů odpovědným způsobem. Obdrží za to licenci k používání registrované značky PEGI online jako “pečeť kvality”.
Jaký je rozdíl mezi ratingovým systémem PEGI a PEGI Online?
Věkový rating PEGI dává licenci k používání specifické nálepky s věkovou kategorií a popiskou pro určitý produkt na konkrétní platformě. Označení PEGI Online zvýrazňuje, že firma se věnuje ochraně dětí v oblasti online her. Indikuje členství v síti společností, které splňují požadavky Bezpečnostního kodexu PEGI Online.
Proč je nálepka PEGI Online také na obalech her?
Použití nálepky PEGI Online jako dodatečné popisky na obalu je povinné, pokud se v ratingovém dotazníku vyskytly detaily o online povaze hry. Rodiče a další spotřebitelé mohou nalézt další informace o online hraní a s tím spojenými riziky na www.pegionline.eu.
Novinky
RSS-Feed