Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Čeština
Čeština
Zvolte jazyk
Rychlé vyhledávání
UPOZORNĚNÍ:

Vyhledávač webových stránek PEGI je určen pro rodiče a plnoleté zákazníky interaktivního softwaru.

Výhradním účelem této stránky je poskytnout jim informace o obsahu a věkové vhodnosti určité hry.

Není určena pro nezletilé a nesmí být použita k žádným jiným účelům.
Rozumím tomuto upozornění a chci pokračovat.
Je mi méně než 18 let a chci se vrátit na domovskou stránku.
FAQ
Máte dotazy ohledně věkového hodnocení? My máme odpovědi. Přečtěte si více...
Fakta a čísla
Víte, že?
Hry podporují tvořivost a interakci, a mohou hrát důležitou roli v sociálním a intelektuálním rozvoji.

Hry pomáhají uvádět nováčky do IT problematiky a podporují zájem o ICT (Informační a komunikační technologie).

Protože hry vyžadují na dětech dodržování pravidel a pokynů, posilují jejich smysl pro sebeovládání a samostatnost.

Puzzle, stolní hry, dobrodružství a pátrání nabízí hráčům příležitost rozvíjet strategické myšlení a umění řešit problémy.
Hry mohou pozitivně ovlivnit rozvoj motorických a prostorových schopností u menších dětí a jsou výhodné u dětí s fyzickými poruchami.

« Provádí se výzkum zaměřený na to, jaké dovednosti děti hraním her získají. Tento výzkum se soustřeďuje na dovednosti jako je zraková pozornost, doba reakce, rozvoj poznávacích schopností, například prostorového vnímání nebo strategického myšlení, plánování nebo prověřování hypotéz (Durkin a Barber, 2002). Aby uspěli, musí hráči rychle zpracovávat informace a pohotově myslet, což může ve skutečném životě přinášet výhodu (Taylor, 2006). U dospělé populace je prokázáno, že schopnosti zrakového vnímání se při delším hraní akčních videoher zlepšují (Green a Bavelier, 2003, 2006)… Hraní videoher je možné využít ke zlepšení přizpůsobivosti (schopnosti přecházet od jednoho úkolu ke druhému) a pěstování zábran v chování (schopnost nedovolit si dělat něco nepatřičného) u dětí. To by mělo významný dopad na schopnost dětí kontrolovat vlastní myšlení a chování a vzhledem k tomu, že jde o jeden ze složitých vývojových problémů dětství, by to dětem přineslo velký užitek …Videohry přinášejí také další potenciální výhodu tím, že otevírají příležitost k rozvíjení představivosti a ke zkoumání jiných světů, překonávání obav a k rozvoji pocitu náležitosti (Jones, 2002). Existuje mnoho teoretických oblastí, kde mohou videohry mít veliký kladný potenciál pro mentální a fyzické zdraví dětí a pro vzdělání“.

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, str. 154-156
Hry mohou být integrovány do kterékoli oblasti školního programu, od matematiky po sociální studia a jazyky.

Více informací viz.:
Novinky
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Více...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Více...