Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
Бързо търсене
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Имате въпроси във връзка с рейтингите? Ние ще ви отговорим. Прочетете още...
регистрационна форма
Моля, посочете коя категория отговаря най-пълно на вашето искане за справка
Контакти
Системата PEGI, която има за цел да ви информира за каква възраст е подходящ даден интерактивен софтуерен продукт и какво е съдържанието му, е замислена така, че да се развива непрекъснато. По тази причина ние ценим високо вашите коментари, мнения и жалби във връзка със системата за рейтинг и/или във връзка с рейтинга, даден на конкретен интерактивен софтуерен продукт. Създаден е независим Международен съвет по жалбите, който ще се занимава с евентуалните жалби във връзка с възрастовия рейтинг.

Изпратете ни веднага вашите коментари, мнения и жалби във връзка с рейтингите на PEGI, като посочите категорията, която отговаря най-пълно на вашето искане за справка.

Не забравяйте, че посоченото по-горе се отнася за коментари относно рейтингите на PEGI. Няма да се вземат под внимание запитвания, свързани с възможностите за използване и техническите аспекти на интерактивния софтуер, както и с информация за закупуването му. Подобни въпроси трябва да бъдат отправяни директно към издателите на интерактивни софтуерни продукти.
PEGI S.A.
15 rue Guimard
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: (00) 32 2 612 17 79
Fax:(00) 32 2 612 17 78

NICAM
PO BOX 322
1200 AH Hilversum
The Netherlands

Tel: (0031)(0) 35 646 08 60
Fax: (0031)(0) 35 646 08 68

E-mail: info@nicam.cc
VSC
Kinetic Business Centre
Theobald Street, Borehamwood
Herts WD6 4PJ
United Kingdom

Tel: (0044)(0) 208 387 4020
Fax: (0044)(0) 208 387 4004

vsc@videostandards.org.uk