Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
FAQ
Имате въпроси във връзка с рейтингите? Ние ще ви отговорим. Прочетете още...
Търсене на игри
Ако желаете да узнаете какъв рейтинг е даден на определена игра, тази информацията може да бъде намерена лесно в базата данни на PEGI. Базата данни показва логото и описателните данни на посочената от вас игра. Базата данни на PEGI включва всички игри, които досега са били класифицирани съгласно системата PEGI, действаща от 03/01/2003.

Търсенето дава резултати на базата на заглавие, жанр, организация или платформа: необходимо е само да въведете една или повече ключови думи и да задействате бутона “Търсене”. Резултатът от инициираното от вас търсене ще се появи след няколко секунди. Необходимо е да въведете поне две букви в полето за търсене. Звездичката (*) след наименованието на играта означава, че тази игра вече е била категоризирана по системите ELSPA и/или SELL.
Име: 
категоризацията: 
Жанр: 
Организация: 
Платформа: 
Страна на публикуване: