Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
Бързо търсене
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Имате въпроси във връзка с рейтингите? Ние ще ви отговорим. Прочетете още...
Съвети
Пиратство
Пиратството представлява незаконно и неоторизирано копиране и/или разпространение на игри, както в онлайн режим, така и в материалния свят. В общия случай пиратство е престъпно деяние, което се наказва с глоби и затвор, като освен това извършителите на тези престъпления носят значителна отговорност за нанесени щети, нарушавайки авторски права и/или търговски марки. Пиратството причинява сериозни вреди на всички нива на индустрията, свързана с компютърните и видеоигри. То заплашва бъдещото развитие на отрасъла, води до загуба на работни места в нашето общество и нереализирани данъчни постъпления, а освен това пиратството има дълбоки връзки с други форми на тежката престъпност. Пиратството също така подкопава системата на спазване на правата на интелектуална собственост, от която зависят издателите на игри, инвестиращи десетки милиони евро за разработка, маркетинг и разпространение на нови игри на съвременно технологично ниво.

Купуването или изтеглянето от интернет на пиратски копия на игри може да изглежда по-евтиното решение, но такива пиратски копия може да повредят конзолите и често са дефектни или непълни. По закон потребителите не могат да искат компенсация при закупуване на пиратски копия на игри!

Пиратските копия на игрите често се продават без съответния възрастов рейтинг и вследствие на това е възможно непълнолетните да получат продукти, които са неподходящи за тях.
За повече информация:
НОВИНИ
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Още...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Още...