Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
Бързо търсене
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Имате въпроси във връзка с рейтингите? Ние ще ви отговорим. Прочетете още...
Относно PEGI?
Как функционира процесът на класификация?
Преди издаването на всяка версия на дадена игра издателите попълват онлайн формуляр за оценка и деклариране на съдържанието. Първата част на формуляра е свързана със законовите разпоредби в определени европейски страни.
  • След това издателят попълва втората част на формуляра, свързана с оценка на съдържанието и отчитаща евентуалното наличие на насилие, секс и друго чувствително визуално или аудио съдържание.
  • В съответствие с декларираното съдържание, PEGI определя предварителен възрастовия рейтинг с описатели на съдържанието, посочващи защо играта е оценена за тази възрастова категория.
  • На администратора на PEGI (NICAM или VSC, в зависимост от предварително определения възрастов рейтинг), се изпраща пакет за проверка, съдържащ цялата информация и всички материали, необходими за повторна проверка на предварително определения рейтинг съгласно критериите на PEGI.
  • След това на издателя се издава лиценз, даващ право да се използва логото за възрастов рейтинг заедно със свързаните с това описателни данни за съдържанието на играта.