Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Български
Български
Изберете език
Бързо търсене
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Имате въпроси във връзка с рейтингите? Ние ще ви отговорим. Прочетете още...
Относно PEGI?
Собственик и администратори
ISFE
Системата PEGI е създадена и е собственост на Европейската федерация за интерактивен софтуер (ISFE) със седалище в Белгия. ISFE бе създадена през 1998 г. с цел да представлява интересите на сектора на интерактивните игри пред Европейския съюз и международните институции. ISFE е възложила текущото управление и разработване на системата на една самостоятелна нетърговска организация със социална цел, наречена PEGI S.A.

За повече информация: www.isfe.eu
NICAM
NICAM (Нидерландският институт за класификация на аудиовизуални медии) е един от двата независими органа, които администрират системата от името на PEGI. Задачите на NICAM включват проверка на игрите с рейтинг 3 и 7 на базата на критериите на PEGI, обучение, архивиране на класифицирани по PEGI игри и издаване на лицензи PEGI.

За повече информация: www.nicam.cc
VSC
Съветът за видео стандарти (VSC), чието седалище е в Обединеното кралство, е вторият PEGI администратор. VSC проверява игрите с по-висок възрастов рейтинг (12, 16 и 18) според критериите на PEGI. VSC бе създаден като орган с идеална цел да разработва следи спазването на Кодекса на практиките, създаден за насърчаване на високите стандарти в сектора на видеоигрите и компютърните игри. Във VSC членуват всички сектори на бизнеса, а в търговско отношение в него са представени над 10,000 търговски обекта на територията на цялото Обединено кралство.

За повече информация: www.videostandards.org.uk
НОВИНИ
RSS-Feed