Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
België
België
Kies Taal
Snel zoeken
WAARSCHUWING

De zoekpagina van de PEGI - website is voorbehouden aan volwassen kopers van interactieve software.

De enige doelstelling van deze pagina is om hen te voorzien van informatie over de inhoud en de leeftijdsclassificatie van een specifiek spel.

Deze pagina is niet bedoeld voor minderjarigen en mag niet worden gebruikt voor andere doelstellingen dan hierboven aangegeven.
Ik begrijp deze waarschuwing en ik wil verdergaan.
Ik ben jonger dan 18 jaar en ik wil teruggaan naar de beginpagina.
FAQ
U heeft vragen over leeftijdsclassificaties? Wij hebben de antwoorden. Lees meer…
Over PEGI
Raden van bestuur & commissies
PEGI raad van bestuur
Hoewel de onafhankelijke organisaties NICAM en VSC de PEGI classificaties toekennen, blijft PEGI een zelfregulerend systeem. De nieuwe raad van bestuur van PEGI speelt hierbij een centrale rol. De algemeen directeur is, op basis van het advies van deze raad van bestuur, verantwoordelijk voor een goed verloop van de dagelijkse activiteiten van PEGI. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikers van PEGI (de uitgevers van spellen), de poortwachters van PEGI (de fabrikanten van spelconsoles) en de promotors van PEGI (nationale brancheverenigingen), plus vertegenwoordigers van de PEGI raad en de PEGI deskundigengroep. Deze structuur van de raad van bestuur garandeert dat er goed toezicht is, maar dat de zelfregulerende kracht van PEGI niet wordt aangetast.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
De PEGI raad
De raad heeft tot taak aanbevelingen te doen, zodanig dat nationale maar ook Europese ontwikkelingen doorgegeven en weerspiegeld worden in het PEGI systeem en zijn gedragscode. De raad geeft de landen die het PEGI systeem gebruiken een stem. Van net zo groot belang is het dat de overheidsinstanties in de PEGI landen op de hoogte blijven van en betrokken blijven bij PEGI. De raad zorgt ervoor dat de informatie deze twee kanten op stroomt. De leden van de raad worden voor een termijn van twee jaar aangesteld. Ze worden hoofdzakelijk geworven bij overheidsinstanties in de PEGI landen en zijn werkzaam als psycholoog, mediaspecialist, ambtenaar en juridisch adviseur met veel ervaring op het gebied van de bescherming van minderjarigen in Europa.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
De PEGI deskundigengroep
Nu de raad zich steeds meer op landenvertegenwoordiging is gaan richten vond men het belangrijk om het netwerk van technische deskundigen niet te verliezen dat in de loop der jaren een belangrijke bron van advies is geweest voor PEGI. In de loop van 2009 2010 zal de deskundigengroep worden versterkt met specialisten en academici uit de vakgebieden media, psychologie, classificatie, wetgeving, technologie, onlinespellen enzovoort. Ze zullen PEGI blijven adviseren door na te denken over ontwikkelingen op technologisch en inhoudelijk gebied, gevoed door de PEGI raad, de PEGI raad van bestuur of door omstandigheden die door de klachtenprocedure aan het licht zijn gekomen.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
De Klachtencommissie
Ook de klachtencommissie bestaat uit een groep van onafhankelijke deskundigen op het gebied van de bescherming van minderjarigen uit verschillende Europese landen. Wanneer er een klacht wordt ontvangen van een consument of uitgever over de aan een spel toegekende classificatie en de PEGI-beheerder geen bevredigende oplossing kan bereiken via gesprekken, toelichting of onderhandelingen, kan de klager de klachtencommissie officieel verzoeken om te bemiddelen. Vervolgens zullen drie leden van de commissie bijeenkomen, de klacht aanhoren en een beslissing nemen. Voor uitgevers die gebruikmaken van het PEGI-systeem, zijn de beslissingen van de klachtencommissie bindend. Dit betekent dat zij verplicht zijn om alle vereiste corrigerende maatregelen te nemen. Bij niet-naleving van een beslissing worden hen sancties opgelegd, zoals beschreven in de gedragscode.
Members [29 KB]
Criteriacommissie
De criteriacommissie is een subcommissie van de PEGI deskundigengroep. Deze commissie houdt zich bezig met de aanpassing en wijziging van de PEGI-vragenlijst en de criteria waarop deze is gebaseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van technologie en inhoud en met aanbevelingen van de raad, de deskundigengroep of met omstandigheden die door de klachtenprocedure aan het licht zijn gekomen.
Juridische commissie
Aangezien PEGI een vrijwillig systeem is, bestaat het naast en is het onderworpen aan bestaande nationale wetgeving die bepaalde inhoud kan verbieden of verplichte classificatiesystemen kan opleggen. Het is de taak van de juridische commissie om ISFE te adviseren over veranderingen in de nationale wetgeving van deelnemende landen die van invloed kunnen zijn op het vrijwillige leeftijdsclassificatiesysteem.
Handhavingscommissie
De handhavingscommissie is belast met de handhaving van de bepalingen van de PEGI-gedragscode, met inbegrip van de beslissingen van de klachtencommissie. De handhavingcommissie bestaat uit tien leden: vijf uitgevers en vijf leden die gekozen zijn uit de raad.

Enforcement Committee Rulings 2011:
Nieuws
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Meer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Meer...