Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
België
België
Kies Taal
Snel zoeken
WAARSCHUWING

De zoekpagina van de PEGI - website is voorbehouden aan volwassen kopers van interactieve software.

De enige doelstelling van deze pagina is om hen te voorzien van informatie over de inhoud en de leeftijdsclassificatie van een specifiek spel.

Deze pagina is niet bedoeld voor minderjarigen en mag niet worden gebruikt voor andere doelstellingen dan hierboven aangegeven.
Ik begrijp deze waarschuwing en ik wil verdergaan.
Ik ben jonger dan 18 jaar en ik wil teruggaan naar de beginpagina.
Zoek een spel
Als je wilt weten welke classificatie een bepaald spel heeft gekregen, dan kun je dit eenvoudig vinden in de PEGI-database. Lees meer…
FAQ
Veel gestelde vragen
Wat is PEGI en waarom is het opgezet?
De PEGI-systemen geven ouders en verzorgers gedetailleerde aanbevelingen over de geschiktheid van spellen voor bepaalde leeftijdsgroepen in de vorm van leeftijdslogo's en inhoudspictogrammen op de verpakking van spellen. PEGI (Pan-European Game Information) is ontwikkeld om bestaande nationale leeftijdsclassificatiesystemen te vervangen door één Europees systeem.
Hoe worden de spellen geclassificeerd?
Voor het bepalen van de juiste PEGI-classificatie van elk spel gebruikt PEGI een combinatie van een officiële verklaring van de inhoud en een beoordeling van het spel. Eerst vult de uitgever van een spel online een verklaringsformulier in dat naar de beheerder van het systeem wordt verzonden. Het ingevulde formulier wordt vervolgens doorgenomen en gebruikt als grondslag om de inhoud van het spel te controleren. Het aspect van de officiële verklaring van de inhoud is een belangrijke kracht van PEGI, omdat alleen de ontwikkelaar/uitgever van het spel een volledig overzicht van de inhoud van het spel heeft. Met het overzicht kan de beheerder zich concentreren op delen of aspecten van het spel die de classificatie naar alle waarschijnlijkheid zullen beïnvloeden. Dit is efficiënter en betrouwbaarder dan dat de beheerders proberen een spel helemaal uit te spelen (ervan uitgaande dat dit mogelijk is) als enige grondslag voor de classificatie.
Op welke criteria zijn de classificaties gebaseerd?
Het PEGI-systeem is ontwikkeld en gebaseerd op bestaande classificatiesystemen in Europa en wordt ondersteund door het merendeel van de relevante overheidsinstanties in de lidstaten. Een breed scala aan academici, consumenten en andere belangengroepen is betrokken geweest bij het opstellen van het classificatieformulier en de opzet van de organisatie, zodat men tegemoet kan komen aan verschillende culturele normen en opvattingen in de lidstaten.
Wordt de moeilijkheidsgraad of kwaliteit ook beoordeeld?
Nee, bij de classificatie wordt geen rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad of de vaardigheden die nodig zijn om een spel te spelen. PEGI geeft slechts informatie over de geschiktheid van een spel met het oog op de bescherming van minderjarigen. Een spel met de classificatie 3 kan te moeilijk zijn voor een kind. Daarom adviseren we altijd de informatie over de inhoud van het spel op de verpakking te lezen om na te gaan wat de moeilijkheidsgraad is.
Waar vind ik informatie over de inhoud van een spel?
Een beschrijving van de inhoud van een spel kunt u aantreffen op de verpakking. Er zijn ook gespecialiseerde tijdschriften en websites met trailers, recensies, beoordelingen en nieuws over de meest recente spellen.
Wie controleert de classificaties?
Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) en de Video Standards Council (VSC) zijn de beheerders van het PEGI-systeem. Het NICAM heeft als lang gevestigd en alom gerespecteerde instituut vele jaren ervaring met het classificeren van audiovisueel materiaal en heeft advies gegeven bij de ontwikkeling van het PEGI-systeem.

Het NICAM beoordeelt de PEGI 3 en PEGI 7 spellen, terwijl de VSC de spellen beoordeelt die de classificatie 12, 16 en 18 hebben gekregen. Consumenten die het niet eens zijn met een classificatie kunnen contact opnemen met de beheerder en een klacht indienen.
Hebben alle spellen een PEGI-classificatie?
Hoewel PEGI een zelfregulerend systeem is, krijgt elk spel voor de spelconsoles van Microsoft, Nintendo en Sony een PEGI classificatie net als elk pc spel van de belangrijkste Europese en Amerikaanse uitgevers. Detailhandelaren die spellen verkopen eisen gewoonlijk dat de producten die zij verkopen een PEGI classificatie hebben en daardoor komt het maar zelden voor dat een spel dat in de winkel verkrijgbaar is geen PEGI classificatie heeft.
Moeten detailhandelaren rekening houden met de classificaties?
Het PEGI-classificatiesysteem is een vrijwillig systeem. Het wordt slechts in enkele landen, waaronder Nederland, door wetgeving ondersteund. In andere is het bedrijfsbeleid van bijna alle detailhandelaren zodanig dat PEGI feitelijk verplicht wordt gesteld.
Wat kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met een classificatie?
PEGI is zo opgezet dat het zich voortdurend ontwikkelt. Daarom stellen wij uw commentaar of klachten over het systeem of de daaruit resulterende classificaties zeer op prijs.

Klachten van uitgevers of particulieren over classificaties die niet door de beheerder kunnen worden opgelost worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van kinderbescherming en psychologie en meer in het algemeen uit vertegenwoordigers uit een brede dwarsdoorsnede van de samenleving. De beslissing van de klachtencommissie over een leeftijdsclassificatie is definitief. De onafhankelijke samenstelling van de commissie staat borg voor een eerlijke en consequente besluitvorming. Klachten over classificaties kunnen worden ingediend via deze website.
Hebben spellen invloed op kinderen?
Het onderzoek naar het effect van videospellen heeft zich voornamelijk gericht op geweld. Er zijn talloze onderzoeken gepubliceerd, maar tot op heden is er geen bewijs dat het spelen van gewelddadige videospellen leidt tot een langdurige of permanente toename van agressiviteit of geweld onder spelers.
Bronnen:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Hoe lang kan een kind spelen?
Aangezien ieder kind anders is, kunnen we geen vaste regels geven. Het spelen als zodanig brengt geen specifieke gezondheidsrisico's met zich mee. Het is een vrijetijdsbesteding net als lezen of televisiekijken. Aangezien de ogen bij het spelen een belangrijke rol spelen, adviseren we spelers doorgaans om deze richtlijnen te volgen:
- speel altijd in een goed verlichte ruimte
- neem regelmatig pauzes
- speel een spel niet uren achtereen, hoe boeiend het ook is
- houd een minimale afstand aan tot het scherm.
Wat is PEGI Online?
PEGI Online is een aanvulling op het PEGI-systeem. Wanneer bedrijven zich aansluiten bij PEGI Online, moeten zij een gedragscode ondertekenen, waarmee zij aangeven dat zij de online-spelelementen van hun producten op verantwoorde wijze zullen beheren. In ruil daarvoor ontvangen zij een licentie die hen het recht geeft om een gedeponeerd PEGI Online logo als "kwaliteitswaarmerk" te gebruiken.
Wat is het verschil tussen het PEGI-classificatiesysteem en PEGI Online?
Het PEGI-leeftijdsclassificatiesysteem verstrekt licenties om een bepaald leeftijdsclassificatielogo en inhoudspictogram voor een bepaald product op een bepaald platform te gebruiken. Het PEGI Online logo onderstreept dat een bedrijf zich in zijn bedrijfsbeleid ten aanzien van online-spellen inzet voor de bescherming van minderjarigen. Het geeft aan dat het bedrijf lid is van een netwerk van bedrijven die zich houden aan de eisen van de PEGI Online veiligheidscode.
Waarom staat ook het PEGI Online logo vermeld op de verpakking van spellen?
De vermelding van het PEGI Online logo als een extra inhoudspictogram op de achterzijde van de verpakking is verplicht wanneer gegevens over online-spelelementen worden verstrekt in het PEGI-classificatieformulier. Ouders en andere consumenten kunnen nadere informatie over online spelen en de daarmee samenhangende risico's vinden op www.pegionline.eu.
Nieuws
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Meer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Meer...